Aldersopdeling for målgrupperne
Målgruppernes aldersopdeling til Heltetræning

Med udvikling på forskellige stadier og forskellig steder i vores liv, har vi forskellige karakteristiske adfærdsmønstre og forstår verden på forskellige måder. 

Forståelsen og ens udviklingstrin er vigtig, så man bliver et mere rummeligt menneske. 


  Den Ydre Helt,  er for børn i alderen 3 – 6 år.

Her er der 4 moduler i alt, der hver har fokus på barnets faser.

Barnets behov defineres i denne alder.  ”Jeg er” og opdagelsen af ”mit” selv findes. Børn har ikke styr på tid og de fortæller ikke i logiske sammenhænge. Derfor er gentagelser tryghedsskabende og det er vigtigt at sætte struktur.  I denne fase ser vi på barnets personlige særpræg. Udviklingsfaserne er: 3 år  - ‘Mig i mig’.  4 år – ’Mig i dig’. 5 år – ’Mig i det’.  Når man har styr på det, så har man styr på sig selv og er klar over hvem man er. Så er man skoleklar, og parat til at gå i skole.  Her kan man både tage sig af sine egne behov, andres behov og være en del af en større gruppe. 


 I skiftet mellem alderen 5 – 6 år, mellem børnehave og 0. klasse, er der stor forskel på hvor langt et barn er i sit udviklingstrin. Nogle børn er mere modne end andre. Når man f.eks. er tryg i sin krop er man tryg i livet. Når det gælder om at være skoleklar, skal børn styrkes i deres faser. Derfor er det et individuelt skøn for hvilken målgruppe og hold børn i denne alder  bør deltage på.  Man kan altid flytte et barn op eller ned på et hold. Som hovedregel sker der et naturlig skift  i første halvår af 0. Klasse, hvor barnet naturlig modnes, da der bl.a. stilles flere krav fra barnet omgivelser. . 


Den Indre Helt, er for børn i alderen 7 – 12 år. Heltetræningen for denne målgruppe har fokus på det ”Indre” fordi børn skal lære at lytte indadtil, så de kan tage vare på sig selv, deres indre ro, indre adfærd og indre styrke. Her erfare børn deres  indre ressourcer og styrker der allerede ligger gemt i personligheden, hvor skyggesiderne kan være en hindring. I denne fase stilles der flere krav og udfordringer. Det personlige særpræg skal trænes gennem opmuntrende adfærdsregulering, så barnet kan lære at omgås og navigere i forskellige situationer. Børn kan i denne fase beherske fortid, nutid og fremtid. Denne periode kaldes for ”menneskets guldalder”, da frugten af sin erfaring gennem kroppen i denne fase hænger ved resten af livet. Her er kreativiteten på sit højeste og derfor er vores programmer meget episke og poetiske,  der stimulere det indre og ydre på samme tid.


  Den Hele Helt, er for unge i alderen 13 – 21 år. Heltetræningen for denne målgruppe hedder Den Hele Helt. ”Hele” fordi unge skal kunne navigere i verden gennem 3 faser. Det indre, det ydre og verden omkring. Der lægges vægt på det hele menneske i alle dets faser. Her foregår internaliseringsprocessen, hvor den unge konsolidere og indlejre sin egne tro, adfærd og værdier, når det kommer til moralsk opførsel. Holde aftaler og indgå aftaler er vigtigt i dette udviklingstrin. Man kan indgå i fælleskaber, følge forskellige regler og har situationsfornemmelse.  De unge skal lære at gøre det som skal gøres. Her skal unge lære at spille efter andres regler og fællesskabets behov ligger før ens eget, der skaber medborgerskab.Alle unge skal samtidig have kendskab til deres personlige særpræg og indreressourcer og styrker.  ”Hvem er jeg” belyses hos den enkelte, hvor der er plads til den enkelte unges unikke ressourcer, og hvor udviklingen af modenhed er i højsæde. Der stilles flere krav og ”manddomsprøver” og udfordringer ligger og lurer. Oveni den unges personlige særpræg spiller puberteten en vigtig rolle. Den ydre verden lokker de unges opmærksomhed som aldrig før, og mange tilegner sig uhensigtsmæssig adfærd og attituder. Heltetræning skaber et unikt rum, der gør det muligt for de unge at hvile i det indre og forholde sig til det ydre. Dette gør det muligt at få alle lag med i den unges personlighed. En indre og ydre harmoni der skaber viljestyrke, større selvtillid og en tro på, at man kan. Heltetræningen har en gavnlig effekt på ro og koncentration i eksamenssituationer, hvor nervøsitet kan ødelægge fremlæggelse. Heltetræningen vækker den unge og optimerer den unges livssyn, så fremtiden bliver mere overskuelig.