Målgrupperne
Den Ydre Helt 3 - 6 år

Heltetræningen for denne målgruppe hedder Den Ydre Helt. “Ydre” fordi børn skal forholde sig til en ydre verden, som de skal lære at navigere og begå sig i – uden at komme til skade eller miste modet.

Den%20ydre%20helt%20billede
Den Indre Helt 7 - 12 år

Heltetræningen for denne målgruppe hedder Den Indre Helt. ”Indre”, fordi børn skal lære at lytte indadtil, så de kan tage vare på sig selv, deres indre ro, indre adfærd og indre styrke.

Den%20indre%20helt%20billede
Den Hele Helt 13 - 21 år

Heltetræningen for denne målgruppe hedder Den Hele Helt. ”Hele” fordi unge skal kunne navigere i verden gennem 3 faser. Det indre, det ydre og verden omkring. Der lægges vægt på det hele menneske i alle dets faser. Alle unge har et potentiale. Helteskolen er et sted, hvor der er plads til den enkelte unges unikke potentiale, og hvor udvikling er i højsæde.

Billede
Den%20hele%20helt%20billede
Den Specielle Helt

Til Heltetræningen fokuserer på børn og unges styrker i deres personligheder, og giver dem kraft, der hvor den nuværende tilgang til dem, blokerer for styrkerne.

Børn og unge med diagnoser som ADHD, Asperger, Tourette, autisme og OCD. Børn og unge med lette og sværere handicap, samt børn med særlige behov.

Alle børn og unge har et potentiale. Heltetræningen er et sted, hvor der er plads til den enkeltes unikke potentiale, og, hvor udvikling er i højsæde. Uanset om der er tale om en diagnose, handicap eller børn og unge med særlige behov.

Den%20indre%20helt%20billede%20kopi

HELTETRÆNING en helhedsorienteret dannelse

Meget af den basisdannelse, gode adfærd og opdragelse som børnehaver, skoler og gymnasier i en hektisk undervisningsdag ikke altid formår at introducere børn og eleverne til, pga. den faglige dannelse, kan med fordel varetages til Heltetræning. 

I gamle dage var der kæft, trit og retning i skolen. Til kæft og trit siger vi “nej tak” – men gerne en retning og tydelighed så vores deltager ved hvad der forventes af dem. Heltetræning er ikke  for sjov, men kan gøres på en sjov måde.

Heltetræningen har fokus på, at børn og unge erfarer deres fulde potentiale, så de selv kan se, hvilke muligheder de har, inden de vælger retning. Alle har ressourcer. Før de kan lære at navigere på egen hånd, skal de vide, hvorfra og hvordan de navigerer. Det skaber en indre tryghed og dybere selvtillid og selvværd, der tilsammen gør at man fremstår  selvsikker. I skolen kalder man det for "elevrådsformanden", der altid står pænest på klassebillederne. Glade børn og unge har nemmere ved at mærke, at de er lykkelige indeni – uden at der er nogen speciel grund til det.

Heltetræningen skaber skoleklare, undervisningsparate, uddannelsesparate og innovationsparate elever.

- Et tilbud om at tage ansvar, stå ved sig selv og de særpræg man har.

Heltetr%c3%a6nings%20billede